teen's church
2018년 11월 7일

2018 지역주민을 위한 바자회

댓글 0개

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.11.04

그 어느때 보다 풍성했던 바자회!!

전교인이 모두모두 함께해서 더 행복했어요♥︎

최근 게시물

TEL . 031 - 916 - 1318

FAX. 0504-080-0284

 

teenschurch@naver.com  

경기도 고양시 일산서구 대화동 2032번지

십대교회

대한예수교장로회 중앙총회에 소속된 교회입니다.