teen's church
2017년 7월 4일

2017 필리핀 단기선교 영상

댓글 0개

수정: 2017년 7월 6일

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.2.12~2.17 십대교회 필리핀 단기선교 - 카가얀데오로

 

 

 

 

 

 

최근 게시물

TEL . 031 - 916 - 1318

FAX. 0504-080-0284

 

teenschurch@naver.com  

경기도 고양시 일산서구 대화동 2032번지

십대교회

대한예수교장로회 중앙총회에 소속된 교회입니다.